CMVladimirProf. univ. Dr. Marian Vladimir Constantinescu, DDS, PhD
Şef Departament Reabilitare Orală din Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti

Absolvă Facultatea de Stomatologie din Bucureşti (1973). Este intern prin concurs (1972 – 1975). Este medic specialist stomatolog prin concurs (1978) și medic primar stomatolog prin concurs (1991). Obține specialitatea de Protetică dentară (1999) și de Sănătate publică şi Management (2005).

Şef lucrări prin concurs la Catedra de Reabilitare Orală din Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti (1996). Manager prin concurs la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dan Theodorescu” din Bucureşti (1998-2008).

Doctor in ştiinţe medicale –specialitatea protetica dentara la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (1999). Conferenţiar universitar prin concurs la Catedra de Perfecţionare Medicină Dentară din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, 2004. Profesor universitar prin concurs la Catedra de Reabilitare Orală din Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, 2009.

Docent în Posturologie la Universitatea de Studii din Palermo, Sicilia, Italia, 2004.

Secretar General al Societăţii Române de Stomatologie (fondata in anul 1923), organizatoare a Congresului Mondial al FDI la Bucuresti in anul 1970.

Preşedinte şi fondator al Asociaţiei pentru Reabilitare Orală şi Posturoterapie din România – ROPOSTURO (2004), organizatoare a Primului Congres Mondial de Posturologie de la București în anul 2005.

Membru în comitetul de redacţie al unor publicaţii de specialitate din ţară şi străinătate, iar din anul 2014 este editor șef al Stomatology Edu Journal.

Publică în calitate de autor şi coautor 11 cărţi şi peste 120 articole in reviste naţionale şi internaţionale, dintre care 11 in reviste cotate ISI. Se remarcă prin participarea la congrese naţionale şi internaţionale cu un număr de peste 250 comunicări. Activitatea de cercetare ştiinţifică se concretizează prin contribuţia și finalizarea adusă la diferite teme de cercetare şi coautor la două brevete de invenţie. Pentru activitatea depusă i se conferă premii, medalii şi ordine în ţară şi străinătate. 

Subiecte de interes: reabilitare orală neuromusculara, ocluzologie, TENS în stomatologie, stomatologie minim invazivă, laser în stomatologie, posturologie, estetică dentară, implantologie orală, management sanitar.